woensdag 11 november 2009

IJazz is wat betaling betreft NO jazz

Ik was blij met dit stukje in de revu. Blijkbaar is wanbetaling door een concert/festivalorganisator ,in een wereld waarin iedereen elkaar kent, nog steeds een onderwerp waar je het niet over hebt.

Ook Kyteman probeert al sinds het festival zijn geld te krijgen en wordt consequent verteld dat er over twee weken geld komt van de subsidiƫnten. Een kort rondje bellen naar de subsidiƫnten verteld echter een ander verhaal. Hun geld is al overgemaakt.

Er zal dus wel een groot tekort op de begroting zijn dat ontstaan is door de veel lager dan verwachte publieksopkomst. Dat is een bedrijfsrisico van festivals dat in deze afgewenteld wordt op de NL muzikanten. Een risico dat alleen maar te vermijden is door cash voor de gig of andere vooruitbetaling te verlangen bij festivals. Als alle bands dit zouden doen hadden veel festivals echter een giga voorfinancierings probleem. Delen van de begroting komen immers pas binnen op de festivaldag(en). Hetzij bij de deur, hetzij via de horeca.

Het huidige systeem van betaling op factuurbasis is gebaseerd op vertrouwen, als die basis wegvalt wordt het knap ingewikkeld. Maar laten we het er in ieder geval niet niet over hebben.